Tarasenko Anna, „Sea: Pirates“, Öl auf Leinwand,  85 x 70 cm, 2011, 2.000 €
Tarasenko Anna, „Sea: Pirates“, Öl auf Leinwand, 85 x 70 cm, 2011, 2.000 €
 Tarasenko Anna, „Melancholie“, Öl auf Leinwand,  85,5 x 70 cm, 2011, gerahmt, 2.000 €
Tarasenko Anna, „Melancholie“, Öl auf Leinwand, 85,5 x 70 cm, 2011, gerahmt, 2.000 €
Tarasenko Anna, „Sea: Ufer“, Öl auf Leinwand, 100 x 50 cm, 2012, gerahmt, 2.000 €
Tarasenko Anna, „Sea: Ufer“, Öl auf Leinwand, 100 x 50 cm, 2012, gerahmt, 2.000 €
Tarasenko Anna, „Grüne Zylinder“, Öl auf Leinwand,  100  x 50 cm, 2011, gerahmt, 1.800 €
Tarasenko Anna, „Grüne Zylinder“, Öl auf Leinwand, 100 x 50 cm, 2011, gerahmt, 1.800 €
Tarasenko Anna, „Roter Hut“, Öl auf Leinwand,  100  x 40 cm, 2011, gerahmt, 1.500 €
Tarasenko Anna, „Roter Hut“, Öl auf Leinwand, 100 x 40 cm, 2011, gerahmt, 1.500 €