Dolondutsky Alexandr, „Erschaffung“, Öl auf Leinwand, 90 x 120 cm, 2012, 4.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Erschaffung“, Öl auf Leinwand, 90 x 120 cm, 2012, 4.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Wahrheit“, Öl auf Leinwand, 100 x 120 cm, 2012, gerahmt, 3.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Wahrheit“, Öl auf Leinwand, 100 x 120 cm, 2012, gerahmt, 3.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Überwältigender Wunsch“, Öl auf Leinwand, 100 x 120 cm, 2012, gerahmt, 2.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Überwältigender Wunsch“, Öl auf Leinwand, 100 x 120 cm, 2012, gerahmt, 2.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Letzte Salut“, Öl auf Leinwand,  100 x 120 cm, 2012, gerahmt, 2.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Letzte Salut“, Öl auf Leinwand, 100 x 120 cm, 2012, gerahmt, 2.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Mädchen“, Öl auf Leinwand,  90 x 120 cm, 2011, gerahmt, 2.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Mädchen“, Öl auf Leinwand, 90 x 120 cm, 2011, gerahmt, 2.000 €
Dolondutsky Alexandr , „Abschied nehmen“, Öl auf Leinwand, 60 x 80 cm, 2012, gerahmt, 2.000 €
Dolondutsky Alexandr , „Abschied nehmen“, Öl auf Leinwand, 60 x 80 cm, 2012, gerahmt, 2.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Ihr“, Öl auf Leinwand, 60 x 80 cm, 2012, gerahmt, 1.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Ihr“, Öl auf Leinwand, 60 x 80 cm, 2012, gerahmt, 1.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Fabrik“, Öl auf Leinwand, 100 x 120 cm, 2012, gerahmt, 3.000 €
Dolondutsky Alexandr, „Fabrik“, Öl auf Leinwand, 100 x 120 cm, 2012, gerahmt, 3.000 €